World Legal and Immigration Services
World Legal and Immigration Services

Provincial Offences        دادگاه های رسیدگی به تخلفات رانندگی

دفتر خدمات حقوقی جهان به منظور ارایه خدمات حقوقی با لحاظ کیفیت حداکثری و به موکلان عزیز در زمان مواجهه با کلیه جرایم رانندگی، آمادگی خود را جهت دفاع از حقوق شما عزیزان  در دادگاه های تخصصی تخلفات رانندگی اعلام میدارد

 

این خدمات با در نظر گرفتن  حقوق حداکثری موکلان عزیز و با استفاده از آراء وحدت رویه و نیز رویه قضایی دادگاه ها نسبت به طرح و پیگیری این امور مبادرت مینماید

 

 

 

برای تعیین وقت ملاقات عنایت بفرمایید و با شماره 4323 887 647 001 تماس حاصل فرمایید و یا

از طریق ایمیل info@worldlegalservices.ca  برای ما پیغام بگذارید و یا اینجا را کلیک کنید.

Have questions or would like to make an appointment?

Call us at (647)887-4323 (647)887-4323 or use our contact form.

Print Print | Sitemap
© Mohammadreza Massahi